Vintage

Renoverar och säljer äldre klockor av variernade märken och modeller. Givetvis renoverar jag även din egen vintageklocka. Välkommen in för ett kostnadsförslag.

Vintage

Z A N D E R S  U R V E R K S T A D

060 - 15 00 88               Storgatan 65 B              info@zandersur.se               www.zandersur.se