Urmakaren

Urmakaren


Zanders Urverkstad startades av urmakaren Anders Zander år 1991 och har som verkstad belägen på Storgatan 65 B i Sundsvall  funnits sedan 1999.


Utbildad vid Urmakarskolan i Stockholm har Anders över 30 års erfranhet i branchen, tidigare  bland annat  generalagenten för Omega i Stockholm.  

   

    


Z A N D E R S  U R V E R K S T A D

060 - 15 00 88               Storgatan 65 B              info@zandersur.se               zandersur.se